Jurnal Intim te va ajuta să găsești răspuns la întrebările pe care, știu sigur, ți le pui foarte des: De ce la iubire mi se răspunde cu neiubire? La bunătate, cu agresivitate? Și la sinceritate, cu minciună? Ceea ce vei afla, te va vindeca. Pentru că vei înțelege, în sfârșit, de ce ai luat mereu decizii care ți-au făcut rău și ți-ai neglijat necesitățile. Te vei elibera de vulnerabilitățile tale, de care se folosește abuzatorul (abuzătoarea) pentru a te manipula și folosi: de amintirea experiențelor dureroase din trecut, de emoțiile negative, de prejudecăți, de complexe, frici și neîncrederea în tine. Jurnal Intim te va încuraja să descoperi și să dezvolți calitățile tale bune, să înveți să te iubești și să crezi în visele tale. Și te asigur, când asta se va întâmpla, viața ta se va schimba spre bine.
Jurnal Intim will help you find answers to the questions that, I know for sure, you ask yourself very often: Why at love answered with hate? Kindness, with aggression? And at honesty, with lie? What you find out will heal you. Because you will finally understand why you have always made decisions that have hurt you and neglected your needs. You will free yourself from your vulnerabilities, which the abuser uses to manipulate and use you: the memory of painful past experiences, negative emotions, prejudices, complexes, fears and distrust. Jurnal Intim will encourage you to discover and develop your good qualities, to learn to love yourself and to believe in your dreams. And I assure you, when that happens, your life will change for the better.